Webdizajn a tvorba web aplikácií

Hlavnou činnosťou softvérového oddelenia spoločnosti DANNAX spol s r. o. je tvorba web stránok a internetových/in­tranetových aplikácii na mieru pre malé a stredné podniky. Okrem tvorby vieme zabezpečiť aj prevádzku nami vytvorených systémov a web stránok na našom internetovom serveri.

Ako postupujeme pri tvorbe webu:

Zistenie požiadaviek

Prvým krokom je zistenie požiadaviek klienta na web aplikáciu a určenie cieľovej skupiny užívateľov. Spolu s klientom navrhneme obsahovú a funkčnú štruktúru aplikácie. U web stránok sa jedná o počet obsahových sekcií, či pôjde o dynamickú alebo statickú prezentáciu, fungovanie internetového obchodu (jeho workflow), apod. …

Pri tvorbe informačného systému sa spíšu požiadavky na funkčnosť systému. Urobíme prvý hrubý odhad časovej náročnosti prác a s klientom dohodneme časový harmonogram postupnej tvorby jednotlivých modulov aplikácie. Stanovia sa priority. Počas samotnej tvorby sa časový odhad tvorby jednotlivý modulov a ich funkčnosť môže spresniť.

V tejto fáze zistíme alebo navrhneme technické požiadavky aplikácie (databázový server; server, na ktorom bude aplikácia bežať, platforma, obmedzenie na prehliadače v závislosti od cieľovej skupiny apod. …).

Grafický návrh

Vytvorenie grafického návrhu základných častí webu s rešpektovaním firemnej identity – titulná stránka, obsahová stránka, náhľad na internetový obchod – košík, objednávkový formulár… Úlohou grafického návrhu je poskytnúť predstavu, ako by mala web aplikácia vyzerať, poskytnúť informácie o rozložení jednotlivých prvkov obsahu na stránke. Pred začatím programatorských prác prejde grafický návrh schvaľovacím procesom u zákazníka. V prípade potreby urobíme viacero rôzných verzíí grafického návrhu aplikácie. Pri tvorbe uživateľského rozhrania je našou filozofiou jednoduchosť a prehľadnosť ovládania a jednoduchý workflow procesov web aplikácie.

Programovanie

Programovanie web aplikácie pozostáva z dvoch častí. Z kódovania HTML šablón a samotného programovania aplikácie. Pri kódovaní HTML šablón ctíme štandardy a odporučania organizácie W3C. Výhodou oddelenia obsahovej (HTML) a formatovacej (CSS) časti je jednoduchšia zmena vzhľadu časti alebo celého dokumentu.

Samotná funkčná časť aplikačných modulov je programovaná obyčajne v jazyku PHP. Použitie tejto platformy umožňuje nasadenia na väčšine web hostingových serveroch.

Testovanie a schválenie

Záverečnou a nemenej dôležitou fázou je testovanie aplikácie. Je samozrejmosťou, že testovanie funkčnosti aplikácie prebieha už počas jej tvorby. Vzhľad a funkčnosť web stránok testujeme v bežne dostupných prehliadačoch ako Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari. Do testovania sa snažíme zapojiť aj samotného klienta, predsa len má väčší odstup od diela a môže nám už počas vývojového procesu upresniť niektoré svoje požiadavky, doplniť funkčnosť, prípadne nás upozorniť na chyby. Takto zapojený klient má neustále prehľad o stave a napredovaní projektu. Na evidovanie požiadaviek a chýb používame systém Bugzilla. Takto máme my a zadávateľ priamu kontrolu nad stavom riešenia jednotlivých problémov.

Schválením a odovzdaním aplikácie naša spolupráca nemusí nutne skončiť. Počas vývojového procesu a spätnej väzby od užívateľov zákazník často získa lepšiu predstavu o ďalšom napredovaní alebo rozšírení projektu.

Naposledy zmenené: 22.05.2009 09:58
Tagy: Grafika Internetové aplikácie Intranetové aplikácie Webdizajn

Novinky

 • Ak v týchto dňoch máte problém s odosieľaním pošty cez naše SMTP, napríklad po aktualizácii Thunderbirdu, vypnite si secure authentication vo vašom klientovi.

  23. februára 2010 o 09:50
 • Pre všetkých našich klientov používajúcich e-mailového klienta Outlook Express sme pripravili postup nastavenia e-mailového konta.

  9. decembra 2009 o 15:00
 • Autoškola KUGLASTOP a jej nová stránka www.autoskola-kuglastop.sk boli pridané do referencií referencií.

  8. decembra 2009 o 16:05
 • Prezentácia kandidáta na poslanca KSK Ladislava Lazára – www.ladislavlazar.sk bola pridaná do referencií.

  8. decembra 2009 o 15:50
 • Prezentácia krajskej organizácie MOST-HÍD Košice a jej stránka www.most-hid-ke.sk bola pridaná do referencií referencií.

  8. decembra 2009 o 15:13